TR

Yırtıcı kuşlar, ekosistem içerisinde önemli görevler üstlenmelerine rağmen, insan kaynaklı bir takım olumsuzlukların da kurbanı olmaktadırlar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanları Kliniğinde yürüttüğümüz çalışmalarda, her yıl 300’den fazla yırtıcı kuş vakası ile karşılaşıldı. Bu vakaların büyük bir kısmı ise Kızıl Şahin (Buteo rufinus), Şahin (Buteo buteo), Kerkenez (Falco tinnunculus), Şah Kartal (Aquila heliaca), Kara Akbaba (Aegypius monachus), Küçük Akbaba (Neophron percnopterus), Atmaca (Accipiter nisus), Çakır (Accipiter gentilis) ve Kulaklı Orman Baykuşu (Asio otus) türlerinden oluşmaktaydı. 2014 yılından beri karşılaşılan vakalarda, her yıl türlerin hem çeşitliliği hem de sayısında bir artış gözlemlendi. Bu vakaların büyük bir kısmının ateşli silahlarla yaralandığı yada zehirlendiği tespit edildi. Tedavi altına alınan yırtıcıların ise oldukça küçük bir bölümü tekrar doğaya salınabildi. Geri kalanlar ya çeşitli barınaklarda hayatları boyunca kafeslerde kalmaya mahkum oldu ya da hayatını kaybetti.

“Raptors Conservation Action” projesi ile, yırtıcı kuşlara yönelik bu tehditlerin detaylandırılması, vakaların meydana geldiği lokasyonların tespiti, konu hakkındaki bilgi eksikliğinin giderilmesi ve bu doğrultuda bir koruma planı önerisi sunulması hedeflenmektedir. Bu süreçte, besin piramidinin en üst basamağında yer alan yırtıcı kuşların ekosistemdeki önemini, çocuklar ve gençler yoluyla toplumla paylaşmayı, toplumsal bir farkındalık yaratmayı, aynı zamanda arazi çalışmaları ve klinik çalışmalarla koruma önceliklerini belirlemeyi amaçlamaktayız.

Proje, Ankara, Bolu ve Eskişehir illerinde uygulanacaktır. Bölgenin çok çeşitli habitatları içerisinde barındırıyor oluşu, yırtıcı kuşlar için önemli bir yaşam alanı oluşturmaktadır.  Projenin arazi çalışmaları şimdilik bahsi geçen iller ile sınırlı olsa da, yırtıcı kuş tedavileri için çevre illerden de vakalar tarafımıza ulaştırılmaktadır.


EN

The raptors have the key role in the ecosystem. Unfortunately, they are also one of the main victims of the human activities. The number of injured raptor cases pass over 300 individuals per year in the Wildlife Clinic of the Ankara University Veterinary Faculty. Very diverse species like Long-legged Buzzard (Buteo rufinus), Common Buzzard (Buteo buteo), Common Kestrel (Falco tinnunculus), Imperial Eagle (Aquila heliaca), Black Vulture (Aegypius monachus), Egyptian Vulture (Neophron percnopterus), Eurasian Sparrowhawk (Accipiter nisus), Goshawk (Accipiter gentilis) and Long-eared Owl (Asio otus) that are injured mostly because of the human activities are treating in the clinic. Since 2014, number of the cases and the diversity of species increased regularly due irregular clinic records and personal observations. Furthermore, most of the injury cases caused by firearms and pesticides. Among all, minority of the cases released to nature back after the treatment while the rest being sent to the sanctuaries or deceased.

Accordingly, the team aims to investigate the origins of the raptor injury cases, eliminate the lack of knowledge and propose a conservation plan in this direction. The main objectives of the project are determine and minimize the threats towards the raptors that have critical roles in the ecosystem as top predators, raising awareness in local communities including the children and young people, monitor the datas that is provided by fieldworks and clinic records to update the conservation priorities to sustain the project’s conservation goals.

The project will be applied in the western part of Central Anatolia covering Ankara, Bolu and Eskisehir provinces. The geographical borders of the region are the Ilgaz Mountains in the North, Haymana Plateau in the South, Eskisehir city center in the West and Elmadağ Mountain in the East. This geography has very important role for birds, especially for the raptor species because of its diverse geographic landforms and habitats.